گیمیفیکیشن چیست؟

گیمیفیکیشن به معنای الهام گرفتن از دنیای بازی برای بهبود دنیای واقعی است، گیمیفیکیشن میخواهد کاری کند که همان درگیری ذهنی که در دنیای بازی ها تجربه میکند را در دنیای واقعی نیز تجربه کنید و به این وسیله بتوانیم مشکلات دنیای واقعی را حل کنیم

ویژگی های یک گیمیفیکیشن منحصر به فرد

کاربردهای گیمیفیکیشن

حالا که با مفهوم گیمیفیکیشن آشنا شده اید،
اگر دقت کنید متوجه می شوید که این مفهوم در بخش های مختلف زندگی ما وارد شده است
و در شرایط مختلف مثل محیط کار، محیط های آموزشی، کسب و کار، فرآیند های استخدام و حتی سیاست هم شاهد ورود بازی سازی هستیم.

Cappuccino

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Cafe mocha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

espresso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Cafe latte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

americano

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

today’s brew

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.