تبليغات و بازاريابي بخش مهمي از فروش محصولات و خدمات است. اين فقط در دنياي تجارت صادق نيست ، بلکه در مورد کسب و کارهاي محلي ، موسسات خيريه و موسسات آموزشي نيز صادق است. تصاوير مي توانند عملکردهاي بسياري را از طريق جلب توجه مشتري ، ساده سازي مفاهيم ، افزايش جذابيت محصول يا خدمات انجام دهند. اما اين اغلب بخشي از يک فعاليت تبليغاتي است که ماندگار است ، اما عکس هاي قوي در تبليغات مي توانند تفاوت بين “خوب” بودن و بسيار موثر بودن را ايجاد کنند. عکس ها نقش مهمي در تبليغات و بازاريابي دارند زيرا مي توانند داستاني را روايت کنند. همانطور که ضرب المثل چيني باستان به درستي بيان کرد: “يک تصوير ده هزار کلمه ارزش دارد”.

سرفصل های ورکشاپ

جهت ثبت نام در ورکشاپ “عکاسی تبلیغاتی”
می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید

051-36079311 0513-6071530 051-36020491

زمان برگزاری

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

مکان برگزاری

مشهد بلوار معلم بین معلم ۱۲ و ۱۴ – آژانس دیجیتال مارکتینگ ویوان

نحوه برگزاری

خصوصی و نیمه خصوصی

پیش نیاز ورکشاپ

آشنایی با دوربین

زمان برگزاری :

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

مکان برگزاری:

مشهد بلوار معلم بین معلم ۱۲ و ۱۴
آژانس دیجیتال مارکتینگ ویوان

نحوه برگزاری :
خصوصی و نیمه خصوصی

پیش نیاز ورکشاپ :
آشنایی با پلتفرم اینستاگرام

جهت ثبت نام در ورکشاپ “عکاسی تبلیغاتی” می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید

051-36079311 0513-6071530 051-36020491