تاریخچه و کاربرد های کلاب هاوس

کلاب هاوس از بهار سال ۱۳۹۸ یا مارس ۲۰۲۰ استارت زده شد و مدت مدیدی به جز سرمایه‌گذارانی که اهل ریسک کردن بودند کسی حاضر به استفاده از آن نبود، تا اینکه مارک هوروویتز طی اقدام جسورانه ای این سرمایه‌گذاری را انجام داد و پشت بند آن به سرعت استارتاپها و فعالان صنعت تکنولوژی بسیاری

× ارتباط با کارشناسان ویوان